L’objectiu / The objective

Leave a comment
Ideas

L’objectiu d’aquestes converses sobre disseny gràfic és parlar dels canvis que hi ha hagut en el sector desde l’inici de la crisis del 2008, de quin és el valor actual del disseny a cada ciutat d’Europa que visito i com treballen els dissenyadors gràfics en cadascuna d’elles.

Per a tenir un fil conductor, la conversa està estructurada en 4 blocs temàtics. Dins de cada bloc, es proposen algunes preguntes per ajudar a generar el discurs.

Bloc 1: El disseny a la ciutat
Bloc 2: Perfils professionals
Bloc 3: Estil i tendències
Bloc 4: El dissenyador del futur

The objective of these conversations about graphic design is to talk about the changes that have occurred in this sector since the onset of the financial crisis in 2008, about the current value of graphic design in all the European cities that I am going to visit and how the graphic designers work in each of the respective cities.

For a better overview, I am going to divide the conversation into 4 thematic blocks.
Each block comprises a variety of optional questions to help the conversation getting started.

1st block: Graphic design in the city
2nd block: Professional profiles
3rd block: Style & trends
4th block: The designer of the future

 

 

Posted by

I’m Miriam, a 31 years old graphic designer from Barcelona. A few months ago I left my apartment, quit my job, packed my things and left for this journey. Now I'm back in Barcelona, publishing all the interviews and working on my renewed portfolio. Follow me!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s